Water Quality Monitoring Data


Leung-Shuen-Wan-Pier

Leung Shuen Wan Pier

As of now, no exceedance of Limit Level for water quality monitoring was recorded.
Monitoring Data
Sham Chung Pier

Sham Chung Pier

As of now, no exceedance of Limit Level for water quality monitoring was recorded.
Monitoring Data
Sam Mun Tsai Village Pier

Sam Mun Tsai Village Pier

As of now, no exceedance of Limit Level for water quality monitoring was recorded.
Monitoring Data